Je možné použít paralyzér na dálku?

Ne, každý paralyzér je potřeba přiložit na pokožku nebo oděv protivníka.

Jaké jsou účinky paralyzéru?

Krátký zásah (kolem 1 s) způsobí lehčí svalovou kontrakci a má spíše odstrašující efekt. Středně dlouhý zásah (2 až 3 s) způsobí svalovou křeč. Dlouhý zásah (kolem 5 s) způsobí ztrátu rovnováhy a svalové kontroly, zmatenost a dezorientaci.

Účinkují paralyzéry i na psy?

Ano, elektrické paralyzéry lze použít i proti psům a jiným zvířatům.

Může být zásah paralyzérem smrtelný?

Ne, zásah paralyzérem nezpůsobí zdravému člověku trvalé následky.

Potřebuji pro paralyzér nějaké zvláštní povolení?

Ne, jedinou podmínkou je věk 18 let a více.

Jaká pravidla musím dodržovat při použití paralyzéru?

Elektrický paralyzér musí být použitý v souladu s principy nutné obrany a krajní nouze.

Platí, že silnější paralyzér má více voltů?

Je to jedno z kritérií, ne však jediné.